آشنایی با طرح کتاب من

توضیح:

 • اطلاعات کتب مورد نیاز اعضاء از طریق سامانه اینترنتی کتاب منwww.booki.ir  مربوط به نهاد کتابخانه های عمومی کشور منتقل می شود و پس از بررسی کتاب به آدرس کتابخانه مدنظر در اسرع وقت ارسال می گردد.
 • اعضاء به فراخور مدرک تحصیلی شان می توانند 4 تا 8 کتاب در سال درخواست دهند.

تاریخچه:

 • طرح تامین منابع کتابخانه ای به درخواست مخاطب جهت افزایش سرانه مطالعه و همچنین تکریم ارباب رجوع به صورت آزمایشی از تابستان 86 در نهاد کتابخانه های عمومی کشور کلید خورد.
 • طرح کتاب من در اردیبهشت ماه 1388 توسط رییس جمهور محترم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران افتتاح شد.
 • این طرح با راه اندازی سامانه فعلی (www.booki.ir) در سال 1388 در یازده استان کشور اجرا شد و پس از بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب ( اردیبهشت 1389) در سراسر کشور به اجرا درآمد.

اهداف طرح کتاب من:

 • حرکت در راستای عدالت فرهنگی.
 • جذب اساتید، پژوهشگران، نخبگان و دانشجویان به کتابخانه های عمومی و تامین منابع مطالعاتی آن ها.
 • مشارکت اعضای کتابخانه ها.
 • جذب تمامی افراد و اقشار به کتابخانه و تامین نیاز اطلاعاتی آنها و ترویج فرهنگ مطالعه.

گزارش عملکرد نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال 1389:

 • در سال 1389 بیش از 000/800 جلد کتاب درخواست توسط اعضای کتابخانه ها در سامانه ثبت شده است.
 • بالغ بر 000/400 درخواست- معادل50% کل درخواست ها و 65% سفارشات رسیده به پیمانکاران- رسیدگی شده که ارزش ریالی خرید کتب، بیش از 000/000/000/10 ریال بوده است.
/ 0 نظر / 30 بازدید